Vinyet Panyella, Magda Gassó i Quim Torra durant la presentació del projecte de Sitges. Fot. Carles Arola

VIIIa Jornada sobre patrimoni cultural – La Pedrera, amb el títol general de L’ús del patrimoni en temps de crisi: nous equipaments. Hi prenc part amb la presentació Museus de Sitges, patrimoni i marca.

Nota de premsa al web de Museus de Sitges: Vinyet Panyella ressalta que el nou projecte museogràfic de Sitges posarà en valor les col.leccions i fons

Presentació Museus de Sitges, patrimoni i marca