Picarol, Rusiñol al tamboret de can López, envoltat de molts de llibres que en part són obra seva (1917)

Santiago Rusiñol i l’Institut d’Estudis Catalans. Eugeni d’Ors, Pompeu Fabra i l’edició de l’Obra completa de Santiago Rusiñol.” Jornades de la Secció Filològica d’Estudis Catalans a Sitges. Homenatge a Josep Roca-Pons (14 i 15 de maig de 2010). Celebrades amb la col.laboració de l’Ajuntament de Sitges i el Grup d’Estudis Sitgetans. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2012, p. 133-135.

“L’escriptor que cuida massa l’estil és que té poques coses a dir, i aquell que no el cuida gens ¡, més valdria que no les digués”.
Santiago Rusiñol, Màximes i mals pensaments (1927), XXXVIII