Joaquim Sunyer, “Cala Forn” (1917), MNAC

“Sitges Noucentista”, L’Amic de les Arts, núm. 3 (2012), p.  35-39