Pere Jou, escultor, “El Marge Llarg”, L’Eco de Sitges, abril 2011