El Sitges Noucentista

Joaquim Sunyer, Platja de Sant Sebastià, 1909