Referència:

Introducció al dossier publicat a Serra d’Or, núm. 671 (maig 2011)