El Noucentisme a Sitges. Dades per a un capítol d’història cultural

Serra d’Or, núm. 420 (1994), p. 51-55